Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Przyroda
 

Przyroda w Powieci Krasnostawskim

Ziemia krasnostawska wyróżnia się niezwykłym ukształtowaniem terenu i wyjątkową przyrodą czego przykładem są piękne krajobrazy „Kraszczad” (urokliwe zakątki do złudzenia przypominające Bieszczady), liczne zbiorniki wodne, malownicza dolina rzeki Wieprz a nade wszystko piękno krain geograficznych znajdujących się na tym terenie: Wyniosłości Giełczewskiej – na zachód od Wieprza, Działów Grabowieckich – na wschód od Wieprza oraz Polesie Wołyńskie – na północ od Wieprza. Na terenie powiatu znajdują się również dwa rezerwaty przyrody – „Wodny Dół” i „Głęboka Dolina”. Rezerwaty te chronią krajobrazy lessowe wysoczyzn poprzecinanych głębokimi wąwozami, bezodpływowymi dolinami i urwistymi jarami. Bogata fitocenoza gradu oprócz gatunków typowych, zawiera elementy roślinności górskiej i pontyjskiej będącej rzadkością florystyczną w skali kraju. Część ziem położona jest na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo pięknym obszarem jest też Izbicki Przełom Wieprza. Jest to obszar chroniony w ramach europejskiego systemu NATURA 2000 w oparciu o dyrektywa siedliskową. Przedmiotem ochrony są tu cenne siedliska m.in. starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne; łąki i ziołorośla czy np. murawy kserotermicznej roślinności - jakie występują na nasłonecznionych zboczach doliny Wieprza. Pośród najciekawszych gatunków flory i fauny spotka się tu: wisienkę stepową, kosaćca bezlistnego, wężymorda stepowego, ostnicę jana, kumaka nizinnego, żółwia błotnego, zimorodka, jaskółkę brzegówkę, rybitwy, czaplę białą, bąka, derkacza, błotniaki, trzmielojada, bobra czy np. wydrę. Wysokie są również walory krajobrazowe obszaru w postaci szerokiej naturalnej doliny, z górującym w tle krajobrazem Wyżyny Lubelskiej z mozaiką pól i lasów. Sama rzeka Wieprz ma tu charakter silnie meandrujący wrzynający się niejednokrotnie w wysokie, często urwiste zbocza. Z przyrodniczego punktu widzenia niezwykle istotna jest również funkcja doliny rzeki Wieprz jako korytarza ekologicznego o randze krajowej.


Skierbieszowski Park Krajobrazowy

Położony jest na Wyżynie Lubelskiej (Działy Grabowieckie), w województwie lubelskim. Park jest położony na terenie gmin: Grabowiec, Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw, Miączyn, Sitno, Skierbieszów i Stary Zamość. Utworzony w roku  1995 o powierzchni 35 488 ha i otulinie  12 479 ha.

Park ma nadzwyczaj zróżnicowana rzeźba terenu. Przeważa tu krajobraz wyżynny posiadający niekiedy cechy krajobrazu podgórskiego, występuje  tutaj także nizinny krajobraz rozległych dolin rzek: Wolicy i Wojsławki. Działy Grabowieckie na obszarze, których położny jest park są, bowiem najwyższą częścią Wyżyny Lubelskiej - wzgórza wznoszą się tu na wysokość 311 m n.p.m. i osiągają ok 100 m wysokości względnej. Pasma wzgórz na terenie Parku są rozdzielone dwiema szerokimi dolinami Wieprza, Wolicy i Wojsławki.

Park posiada interesującą szatę roślinną. Powierzchnia lasów stanowi niewielką część powierzchni Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego – około 20%. Nie mają one charakteru jednolitego kompleksu leśnego i stanowią jedynie śródpolne „wyspy”. Dominującymi drzewami w drzewostanach jest buk, który osiąga tutaj  północno-wschodnią granicę swego zwartego zasięgu. Inne gatunki tych lasów to grab, lipa, wiąz, jawor i sosna. Na zboczach wzgórz występują fragmenty dąbrów świetlistych, a w wąwozach – wilgotne grądy i łęgi z udziałem jesionu, olchy, klonu i jawora. Odsłonięte, nasłonecznione zbocza wzgórz i wąwozów oraz miedze i pobocza dróg porastają zespoły roślinności ciepłolubnej, dobrze rozwijającej się na żyznym lessowym podłożu i bogate w rzadkie gatunki stepowe. W runie lasów spotyka się liczne rzadkie rośliny, jak gatunki górskie: paprotnik kolczysty, żywiec gruczołowaty, przetacznik górski, parzydło leśne i widłak wroniec. Najwięcej rzadkich gatunków stwierdzono jednak wśród roślin stepowych i ciepłolubnych. Należą do nich m in. umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin: wiśnia karłowata, róża francuska i kosaciec bezlistny. Do roślin z tej grupy należą także: zawilec wielokwiatowy, miłek wiosenny, żmijowiec czerwony, wężymord stepowy, ostrożeń pannoński, pszeniec różowy, drakiew żółta, traganek długokwiatowy, traganek duński, pluskwica europejska, oman wąskolistny, aster gawędka, powojnik prosty i lebiodka pospolita. Inne rzadkie gatunki rosnące w parku to: naparstnica zwyczajna, bluszcz oraz storczyki: obuwik pospolity, gnieźnik leśny, podkolany biały i zielonkawy oraz kruszczyki błotny i krwisty.

Przez teren Parku przebiegają 3 szlaki turystyczne: żółty - "Szlak Ariański", niebieski - "Szlak Tadeusza Kościuszki", zielony - "Szlak po Działach Grabowieckich" oraz ścieżka przyrodniczo-historyczna "Stryjowskie Wąwozy".

 Parki Narodowe i Krajobrazowe w Województwie Lubelskim

Mapa źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl

 

Atrakcje

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Kwiecień 2024
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
 

Przydatne linki

Lokalizacja Powiatu

 
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie ETCOM
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi