Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza” www.lotkrasnystaw.pl

Ostatnia sesja mijającej kadencji
Dodano: Niedziela 02 listopada 2014
 

W dniu 30.10.2014 r. odbyło się ostatnia Sesja Rady Powiatu IV kadencji. Składała się ona z dwóch części. W pierwszej z nich, która odbywała się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, radni wysłuchali sprawozdania starosty Janusza Szpaka z przebiegu posiedzeń Zarządu Powiatu, które odbywały się w okresie pomiędzy sesjami. Radni przyjęli Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie krasnostawskim w roku szkolnym 2013/2014., a także informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych złożonych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zgłoszono  także trzy interpelacje, w których radna Teresa Hałas zgłosiła problem kursowania busów do Romanowa w gm. Izbica, co uniemożliwia dotarcie młodzieży do szkół w Krasnymstawie. Radny Janusz Cichosz poruszył podobny problem dotyczący braku komunikacji do miejscowości Orchowiec i Bogusław w gm. Gorzków, natomiast wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Elżbieta Makuch upominała się o właściwe oznakowanie w miejscowości Wirkowice.

Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawach:

  1. uchwalenia rocznego Programu współpracy powiatu krasnostawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,
  2. ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym w 2015 r.,
  3. zmiany uchwały Nr XXIII/189/12 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013,
  4. zmiany uchwały Nr XXIII/190/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W trakcie odpowiedzi na interpelacje starosta Janusz Szpak wyjaśnił, że właściciele busów tłumaczą brak na wymienionych trasach  odpowiedniej liczby pasażerów. Jest ich tak mało, że nie zwracają się nawet koszty przejazdu. Ponadto starosta powiedział o przeprowadzonych rozmowach z wójtami gmin: Krasnystaw i Izbica w sprawie rozwiązania tego problemu. Na zakończenie pierwszej części przewodniczący komisji stałych przedstawili wypracowane wnioski. Andrzej Korkosz - przewodniczący komisji zdrowia proponował utworzenie na bazie SP ZOZ w Krasnymstawie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Henryk Knap przewodniczący komisji bezpieczeństwa zgłosił propozycję podniesienia płac pracownikom ZDP, natomiast Elżbieta Kmieć przewodnicząca komisji oświaty zaproponowała wypracowanie takiego modelu nauczania w naszych szkołach, który odpowiadałby tradycjom i służył zwiększeniu liczby uczęszczających do nich uczniów.

Druga część Sesji odbywała się w refektarzu Muzeum Regionalnego. Tutaj przybyli znamienici goście wśród których znaleźli się m.in. Marian Starownik - wicewojewoda lubelski, Elżbieta Prus - reprezentująca Marszałka Sławomira Sosnowskiego, Andrzej Jakubiec - Burmistrz Krasnegostawu, wójtowie i przewodniczący Rad Gmin, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Po powitaniu gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Nowosadzkiego nastąpił akt wręczenia odznaczeń państwowych przez wicewojewodę. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Marka Nowosadzkiego, Piotra Jelonka, Janusza Pędzisza, Stanisława Miszczuka i Andrzeja Misiurę. Złoty Medal Za długoletnia Służbę otrzymał Ryszard Wołyniak - naczelnik wydziału rolnictwa, medal srebrny Andrzej Bereza - naczelnik wydziału komunikacji i Paweł Piłat - informatyk Starostwa.

Kolejnym elementem było wystąpienie starosty Janusza Szpaka podsumowujące dokonania samorządu powiatu w trakcie czteroletniej kadencji. W trakcie wystąpienia radni i zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć prezentację podsumowującą zarówno zrealizowane inwestycje, jak również osiągnięcia naszych jednostek organizacyjnych.

Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki w swoim wystąpieniu podsumował zagadnienia, którymi radni zajmowali się w trakcie 42 Sesji, odbytych w przeciągu czterech ostatnich lat. Wskazał na znaczną liczbę podjętych uchwał, których było łącznie 317, a także interpelacji zgłoszonych w liczbie 340. Dziękował radnym za intensywną pracę, szczególnie w trakcie posiedzeń komisji, które zbierały się łącznie 228 razy.

Na zakończenie uroczystej sesji starosta Janusz Szpak wręczył wszystkim radnym mijającej kadencji pamiątkowe statuetki. Wykonano wspólną fotografię i życzono sobie nawzajem udanych wyborów.


 
 
 

Powiat Krasnostawski

Kalendarium

Październik 2019
 
PnWtŚrCzwPtSobNie
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 

Przydatne linki

Prognoza pogody

Pogoda Krasnystaw z serwisu

Lokalizacja Powiatu

Społeczności

 
Agencja InteraktywnaARTEH CMS
© Copyright 2010-2014 - Lokalna Organizacja Turystyczna “Krasnystaw - Wrota Roztocza” Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie ETCOM
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Treść strony opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Krasnystaw – Wrota Roztocza”.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi